Praktisk information

Forslag til indlæg samt indlægsholdere modtages til og med mandag den 22. maj 2023, hvorefter en programkomité vil vurdere de indkomne forslag. Et forslag indeholder:

1. Titel på indlægget

2. Resume på max 900 anslag.

Resumeet skal bestå af de vigtigste budskaber i det indsendte abstract. Vi bruger resumeet til programmet, der offentliggøres

3. Abstract på max 3.000 anslag.

Her skal det tydeligt fremgå hvad problemstillingen er samt formålet med projektet.  Det skal også klart fremgå hvilke resultater, man forventer at kunne præsentere på konferencen.

4. Eventuelt kommentar på max 500 anslag

Her noteres ekstra forfattere, indlægsholdere mv.

Deadline for indsending af abstracts er overskredet